ภาพกิจกรรม

มูลนิธิผู้พิการไทย-ญี่ปุ่น องค์กรการกุศล – Thai-Japanese Foundation for Disabled Persons

2016-07-09_1145212016-07-09_1144462016-07-09_1142112016-07-09_114153

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาพกิจกรรม, สิทธิการเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ, อารยสถาปัตย์, ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น